Galil Ace - Galia [Assault Rifle]

Semasa Pelatihan, Loly kecil merupakan anak yang pandai dan bersikap baik, sehingga dia sangat disukai oleh teman-temannya. Walaupun kemampuannya tidak terlalu bagus, namun dia mampu untuk tetap tenang dan tak kenal takut dalam segala kondisi, dia menjadi orang yang dapat dipercaya oleh rekan-rekan satu timnya, terutama MAC-10 yang sangat mengaguminya."

VA : Hiromi Sakuma